Os ydych yn gwneud cais am y tro cyntaf

Bydd angen i chi lawrlwytho ffurflen gais neu gallwch ofyn am i ni anfon un i chi.

Os ydych wedi gwneud cais o'r blaen

Mae'r ffurflen gais a'r llyfryn yn cynnwys yr holl wybodaeth ynglŷn â sut i lenwi'r ffurflen a pha ddogfennau (llungopïau yn unig os gwelwch yn dda) mae angen i chi eu cynnwys. Rydym hefyd wedi cynhyrchu'r fideo hwn, sy'n darparu canllawiau cam wrth gam ar sut i lenwi'r ffurflen gais.

Rydym yn derbyn un cais gan bob teulu, felly, os ydych yn gwneud cais ar ran mwy nag un plentyn, llenwch ffurflen plentyn ychwanegol ar gyfer pob plentyn rydych yn gwneud cais amdanynt.

Cofiwch, gallwn helpu teuluoedd unwaith bob 12 mis yn unig. Bydd eich llythyr cadarnhau dyfarniad diwethaf yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â phryd gallwch wneud eich cais nesaf.

Cofiwch, os ydych wedi gwneud cais ar-lein fwy na thair gwaith yn olynol, efallai y gofynnir i chi lenwi ffurflen gais ar bapur.

Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw wybodaeth a ddarparwyd neu os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, cysylltwch â ni.

Lawrlwytho ffurflen gais.

Lawrlwytho llyfryn gwneud cais.

Lawrlwytho ffurflen plentyn ychwanegol.

Lawrlwytho ffurflen monitro ethnig.

Lawrlwytho ein telerau ac amodau.