Ydych chi'n gymwys i ymgeisio?

Rydym yn helpu teuluoedd ar draws y DU sy'n magu plentyn neu berson ifanc anabl neu ddifrifol wael 17 oed ac iau.

Expand

Ein meini prawf anabledd

Rydym yn defnyddio ein meini prawf anabledd i benderfynu a ydyw plentyn yn gymwys neu beidio. Nid oes angen i chi aros am ddiagnosis i'ch plentyn cyn i chi wneud cais am grant os ydych yn credu bod eich plentyn yn bodloni'r meini prawf isod.

Expand

Am beth allwn ni wneud cais?

Byddwn yn edrych ar unrhyw gais am grant sy'n ymwneud ag anghenion plentyn neu berson ifanc anabl neu ddifrifol wael a'u teulu.

Expand

Gwneud cais am grant

Os ydych yn gwneud cais am y tro cyntaf, bydd angen i chi lawrlwytho ffurflen gais neu gallwch ofyn am i ni anfon un i chi. Os ydych wedi gwneud cais o'r blaen, efallai y gallwch wneud cais ar-lein.

Expand

Ar ôl i chi wneud cais

Fel rheol mae'n cymryd tua thri neu bedwar mis i ni gwblhau eich cais ond mae'r raddfa amser hon yn un fras ac ni ellir ei gwarantu.

Expand