Gwiriwch a ydych chi'n gymwys i ymgeisio – gweler ein meini prawf cymhwysedd ar gyfer plant a phobl ifanc.

Gallwch wneud cais ar-lein heddiw neu gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen gais neu gofynnwch i ni anfon un atoch.

Mae'r ffurflen gais a'r llyfryn yn cynnwys yr holl wybodaeth am sut i lenwi'r ffurflen a pha ddogfennau mae angen i chi eu hanfon.

Rydym yn derbyn un cais gan bob aelwyd, felly os ydych yn gwneud cais ar ran mwy nag un plentyn, llenwch ffurflen manylion plentyn ar gyfer pob plentyn rydych yn gwneud cais ar ei gyfer.

Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw ran o'r wybodaeth a roddir, neu mae angen cymorth ychwanegol arnoch, cysylltwch â ni.

Lawrlwytho ffurflen gais

Lawrlwytho llyfryn gwneud cais

Lawrlwytho ffurflen manylion plentyn

Lawrlwytho ffurflen monitro ethnig

Lawrlwytho ein telerau ac amodau

Methu lawrlwytho ffurflen? Gofynnwch i ni anfon un atoch.